بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

کارتون مهاجران دوبله

0
کارتون مهاجران(مینو غزنوی - فریبا شاهین مقدم- ناهید امیریان)
کارتون مهاجراندوبله

کارتون مهاجران با دوبله (مینو غزنوی – فریبا شاهین مقدم- ناهید امیریان) محصول 1982 فوجی تلویژیون ژاپن می باشد که در دهه 60 از تلویزیون ایران پخش شده است.
این کارتون در 50 قسمت 26 دقیقه ای پخش شد

ارسال یک پاسخ