یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

قصه های مجید قسمت ژاکت

قسمت ژاکت

قصه های مجید
سریال قصه های مجید

در این قسمت از  قصه های مجید – شخصیتش اصلی داستان یعنی مجید در کلاس ادبیات برای معرفی خود و  خانواده اش از بی بی و بافتنی هایش که برای  امرار معاش خانواده می بافد صحبت می کند

معلم هم  با شنیدن حرفهای مجید  به شغل بی بی مجید را تمجید می کند.

مجید تصمیم می گیرد که به بی بی بگوید که برای معلم یک ژاکت ببافد  و طرح و نقش آنرا انتخاب می کنند .

اما  در گرفتن سایز آقای معلم برای بافتن ژاکت دچار مشکل میشوند که مجید با ترفند های مختلف که در نهایت با بالارفتن از دیوار خانه معلم و گرفتن ژاکت  او از روی بند و  اندازه گرفتن آن موفق به این کار می شود.

آنرا به معلم می دهد که در ابتدا معلم ناراحت میشود ….

ارسال یک پاسخ