یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

مریم افشار

مریم افشار

خانم مریم افشار مجری برنامه کودک در دهه های گذشته

مریم افشار
مریم افشار

از چپ به راست:مریم افشار-الله رضایی-اکرم محمدی خواه مجریان برنامه کودک

ارسال یک پاسخ