یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

مهرداد نظری

مهرداد نظری

مهرداد نظری را اکثرا در دهه هفتاد با نقش آفرینی حسنی می شناسند

مهرداد نظری

مجری قدیمی مهرداد نظری

مهرداد نظری – در نقش حسنی برنامه کودک شبکه یک سیما در دهه هفتاد

مهرداد نظری مجری قدیمی

ارسال یک پاسخ