مرور رده

نوار های قدیمی

نوار کاست قدیمی

نوار کاست قدیمینوار کاست های قدیمی از سال 1368 تا سال 1376 و جانواری با طول عمر 29 سال که هنوزم که هنوزه سالم و بدون شکستگی هست.ارسال شده توسط سرکار خانم شیما…
ادامه مطلب ...