مرور رده

مداد قدیمی

مداد و مدادرنگی قدیمی

مجموعه مداد های قدیمی-لوازم التحریر قدیمیمدادهای بی کیفیت شکننده که رنگه جالبی هم نداشتن-مدام میشکستند و حرص ادمو در میاوردن سرشونم یه پاک کن داشت که حیف بود اسمشو پاکن
ادامه مطلب ...