مرور رده

گچ تحریری

گچ های قدیمی

اینم کچهای رنگی که نسبت به گچهای قدیمی تر (که نوکش مثه موشک بود و بدنه ش مربعی کیفیت و موقع نوشتن گاهی صدای کشیده شدنش رو تخته موی بدن ادمو سیخ میکرد) خوبی داشتن
ادامه مطلب ...