مرور رده

پاک کن قدیمی

پاک کن های قدیمی

مجموعه ای از پاک کن های قدیمی دهه 60/70/-مداد تراش و پرگار قدیمی مخصوص بچه های دیروز ارسال شده توسط: آقای داریوش علوی از اندیمشک اینم پاک کن های قدیمی -پاک کن معروف
ادامه مطلب ...