مرور رده

جامدادی قدیمی

جامدادی قدیمی

جا مدادی های قدیمی که این طرحشو دخترا (شایدم پسرا)بیشتر استفاده میکردن یکیش که ماله کلاس سوممه تا پارسال داشتم تا اینکه دادمش به خواهر زادم جامدادی قدیمی بچه های دیروز
ادامه مطلب ...