مرور رده

خاطرات نوستالژیک دهه 60/50

خاطرات نوستالژیک دهه 60/50 اینجا دقیقا جایی هست که شما بچه های دیروز را مثل یک ماشین به دهه 60 و ماقبل ببره

شاید خیلی از ما با دیدن این تصاویر و خاطره های دهه 60/70 و ماقبل اشک از چشمانمون جاری بشه  دلتنگ روزهای خوب گذشته ای بشیم که امکاناتی وجود نداشت اگر داشت خیلی کم و اندک و محدود بود.

شاید هم از آن دست از بچه های دیروزی باشید که با دیدن این خاطرات به یاد شرایط مطلوب یا روزهای بد گذشته بیافتید و بگویید همان بهتر که رفت

بری و بر نگردی

قبلا فیلم هایی از تلویزیون پخش می شد که ماشین زمان داشت هم اکنون ماشین زمان بچه های دیروز روشن آماده حرکت است.

کمربندهای خود رامحکم ببندید و آماده پرواز باشید- خاطرات نوستالژیک دهه 60/50

نوار کاست قدیمی
نوار کاست قدیمی

shdj f]i ihd ndv,c   k,sjhgCd; jd ,d   nii60

بوی نفت

بوی نفت - مقاله ای نوستالژیک از سایت بچه های دیروز ایران بوی نفت برای بسیاری از ما بچه های دهه های 60 و دهه50 و ماقبل پر از خاطره است. شاید با بوی نفت یاد روزهایی و کسانی

تخته سیاه قدیمی

تخته سیاه قدیمی
تخته سیاه قدیمی در مدارس دهه 70 و 60 و ماقبل هم داستان خودش را داشت و بسیاری از بچه های دیروز را به زحمت می انداخت. برای نوشتن روی تخته از گچ استفاده می شد.