مرور رده

خانه های قدیمی

حوض های قدیمی

خوب چرا دروغ بگم  والا خونه ما حوض نداشت با اینکه حیاط خیلی خیلی بزرگی داشتیم.ولی همیشه گلدون های سفالی گل شمعدونی  که میتونه خاطره انگیز باشه  اونجا پیدا میشدحیاط خونه قدیمی
ادامه مطلب ...