مرور رده

بازی های قدیمی

تاب بازی قدیمی

گاهی تاب بازی میکردیم اون کسی که تاب رو تکون میداد گاهی اینقدر با شدت پرتابمون میکرد که مثه موشک پرت میشدیم پایین گاهیم برا اینکه خودی نشون بدیم و بگیم نترسیدیم خودمون
ادامه مطلب ...

بازی بچه های دیروز

بازی بچه های دیروز - سلام بچه های دیروز بیشتر تصاویر زیر مربوط به ایران نیست اما نشان دهنده فرهنگ نزدیک مردم و بازی ها و فرهنگ هایی مثل هم هست

بازی بچه های دیروز

یادش بخیر
ادامه مطلب ...