یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

محمد رحمان نظام اسلامی

محمد رحمان نظام اسلامی

محدرحمان نظام اسلامی گزارشکر صداو سیما در زمان جنگ و همچنین مجری برنامه صبحگاهی  صبح بخیر ایران بودند.

مجری قدیمی محمد رحمان نظام اسلامی

محمد رحمان نظام اسلامی

محمد رحمان نظام اسلامی  مجری قدیمی  صبح بخیر ایران

ارسال یک پاسخ