محمدرضا حیاتی

0

محمدرضا حیاتی

مجری قدیمی محمدرضا حیاتی

محمدرضا حیاتی


محمدرضا حیاتی(متولد1334)مجری بخش خبر شبکه اول سیما که از دهه 60 تا بحال در بخش خبری فعالیت دارد

محمدرضا حیاتی

محمدرضا حیاتی


از  چپ به راست –محمد رضا حیاتیکاشانی-حسن سلطانی-قاسم افشار/فواد بابان-سال1372

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.