بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

ناصر احمدی

0

ناصر احمدی

دوبلور و کوینده رادیو و تلویزیون ایران

<strong>ناصر احمدی</strong> دوبلور و گوینده رادیو و تلویزیون دولتی ایران زاده 1323 که در 31 مردادماه سال 1398 درگذشت. از سال 1344 وارد دوبله شد. چهار سال بعد در سال 1348 به گوینده خبر و نمایش رادیو پرداخت. محمود قنبری پسر عمه او می باشد.

نمونه کارها

  • مدار صفر درجه
  • ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه
  • رودخانه برفی
  • گربه روی شیروانی داغ
  • مدیر کل
  • سرزمین آهن
  • هشدار برای کبرا ۱۱
  • جواهری در قصر
  • مانیبال

ناصر احمدی

ارسال یک پاسخ