مرور رده

فیلم و سریال دهه 30

فیلم مرجان

فیلمهای سینمایی قدیمی قبل از انقلاب1335 نام فیلممرجانکارگردانشهلا ریاحینویسندهمنوچهر کی مرامسال ساخت1335مدت زمان90بازیگرانمحمدعلی جعفریشهلا ریاحیتقی ظهوریاحمد قدکچیانرحیم