مرور رده

فیلم سینمایی دفاع مقدس

یاسهای وحشی

یاسهای وحشیکارگردانمحسن محسنی نسبتهیه کنندهفواد نورنویسندهمحسن محسنی نسب، احمد میررفیعیبازیگرانجعفر دهقان، احمد میررفیعی، سحر طلوعی، حسین پاکدل، حمید طالقانیتدوینسهراب

یک قدم تا مرگ

یورشکارگردانبهروز فرجیتهیه کنندهعلی اکبر مزینانینویسندهبهروز فرجیبازیگران فرامرز قریبیان، چنگیز وثوقی، مهشید افشارزادهتدوین آهنگسازامیر بکانطراح صحنهمحسن محسنی نسبمنشی صحنهمهرناز

یکی از آن میان

یکی از آن میانکارگردانمحمدرضا فرزینتهیه کننده نویسنده امید یوسفی، محمدرضا فرزینبازیگرانمحمدعلی سلیمان تاش، جلال حدپورسراج، رسول بهارانگیز، علیرضا وحیدنیا، مجید زارع