مرور رده

فیلم و سریال دهه 70

آخرین امتحان

آخرین امتحان (فیلم)

نویسنده هرمز هدایت فیلمنامه نویس کامبیز دری، جعفر پناهی فیلمبردار فرزاد جودت تدوین کننده و کارگردان جعفر پناهی صدابردار علی صفادل