مرور رده

برنامه کودک قدیمی دهه60/70

خونه گل بابا

خونه گل بابا
خونه گل بابا برنامه ای ویژه کودکان و نوجوانان به صورت نمایش عروسکی که در آن یک سری از حیوانات پس از خراب شدن لانه شان در یک شب طوفانی به خانه گل بابا پناه