مرور رده

نوستالژیک

بچه های دیروز سلام این دسته بندی اصلی ترین دسته بندی سایت باشد که مطالب اصلی سایت در این صفحه قرار می گیرند.

بچه های دیروز

و شامل مجموعه زیادی از تصاویر ویدیو ها و متن های نوستالژیک و چه بسا تاریخی هم باشد.

 

پس بچه های دهه 70 دهه 60و دهه50 و سال های قبل می توانند از این دسته بندی استفاده کنند.

احتمالا بسیاری از تصاویر و خاطره ها برای نسل های جدید که با وفور امکانات از هر لحاظ نسبت به ما برخوردارند نامفهوم باشد.

ما بچه های دیروز متاسفانه با بسیاری از کمبود امکانات و فشارهای سیاسی و اقتصادی… در طول زندگی مواجهه بوده ایم.

ولی صفا و صمیمیت و یک رنگی و در کنار هم بودن در زمان ما در هیچ دوره ای دیگر قابل مقایسه نیست ,تکنولوژی و پیشرفت آن و کم اعتقادی مردم به مسایل مختلف که بازخوردی از محیط پیرامون  بود تمام این ها را از مردم گرفت.

فیلم نیمه راه زندگی

نام فیلمنیمه راه زندگیکارگردانمحمد بشارتیاننویسندهمحمد بشارتیانسال ساخت1332بازیگرانشهلا ریاحیآریاعبداله خرمیحسام الدینبهبهانیمدت زمان90

فیلم افسونگر

نام فیلمافسونگرکارگرداناسماعیل کوشاننویسندهسیامک یاسمیسال ساخت1332بازیگراندلکشناصر ملک‌مطیعیژاله علوعبدالله بقاییعزت‌الله وثوقعزت حسنعلیقدرت‌الله احسانیعلی‌اصغر برنجیحسن

کیف قدیمی

کیف قدیمی

کیف قدیمی مدرسه کیف قدیمی مدرسه-لوازم التحریر قدیمی کیف چرمی قدیمی مدرسه مخصوص بچه های دیروز و پریروز
کیف مدرسه

تاب بازی قدیمی

گاهی تاب بازی میکردیم اون کسی که تاب رو تکون میداد گاهی اینقدر با شدت پرتابمون میکرد که مثه موشک پرت میشدیم پایین گاهیم برا اینکه خودی نشون بدیم و بگیم نترسیدیم خودمون

حوض های قدیمی

خوب چرا دروغ بگم  والا خونه ما حوض نداشت با اینکه حیاط خیلی خیلی بزرگی داشتیم.ولی همیشه گلدون های سفالی گل شمعدونی  که میتونه خاطره انگیز باشه  اونجا پیدا میشدحیاط خونه قدیمی