مرور رده

کتاب و لوازم تحریر قدیمی

دفتر قدیمی

دفتر قدیمی با متن آن کسانی که برای ما جهاد می کنند ما آنها را براه خودمان هدایت می کنیم -قرآن کریم و نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی

مداد و مدادرنگی قدیمی

مجموعه مداد های قدیمی-لوازم التحریر قدیمیمدادهای بی کیفیت شکننده که رنگه جالبی هم نداشتن-مدام میشکستند و حرص ادمو در میاوردن سرشونم یه پاک کن داشت که حیف بود اسمشو پاکن

خطکش های قدیمی

خطکش های قدیمی در دهه60/70

خط کش های قدیمی ارسال شده توسط آآقای داریوش علوی از اندیمشک خط کش ها و مداد تراش های قدیمی خط کش و لوازم التحریر قدیم خط کش ها و

خودکار قدیمی

خودکار و مداد قدیمی

مجموعه ای بی نظیر از ماژیک های قدیمی دهه60/70 خودکار های قدیمی دهه60/70 و چراغ قوه های قدیمیاون خودکار اخری رو خاطرتون هست ساعت داشت؟؟؟؟