مرور رده

دفتر قدیمی

دفتر پرورشی قدیمی

دوستان عزیزم درس پرورشی خاطرتون هست؟ یادتونه دفتر پرورشی چی بود؟خاطرتون هست چقدر اونو به هر شکل زیبا می کردیم و مطالبمونو توش می نوشتیم؟

دفتر تلفن اهنربایی قدیمی

دفتر تلفن اهن ربایی قدیمی
این دفتر تلفنها که الانم پره تو بازاره و قدیما بعلت نبود موبایل و دفتر تلفنهای گوشی ها برای نگهداری شماره تلفنها از این دفترهای مغناطیسی استفاده میشد