کتاب قدیمی مهارتهای ریاضی سال اول دبیرستان1380

0 151

کتاب درسی قدیمی

کتاب درسی قدیمی , الان را نمی دانم.

اما در گذشته سال اول دبیرستان در کنار کتاب ریاضی اصلی کتابی بود بنام مهارتهای پایه ریاضی.

خوب به نسبت کتاب اصلی خیلی ها از این کتاب درسی نمره بیشتری می گرفتند.

این کتاب فکر کنم مربوط به دهه 80 می باشد.

کتاب قدیمی مهارتهای ریاضی سال اول دبیرستان1380

اختصاصی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.