یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

کتاب قدیمی مهارتهای ریاضی سال اول دبیرستان1380

کتاب درسی قدیمی

کتاب درسی قدیمی , الان را نمی دانم.

اما در گذشته سال اول دبیرستان در کنار کتاب ریاضی اصلی کتابی بود بنام مهارتهای پایه ریاضی.

خوب به نسبت کتاب اصلی خیلی ها از این کتاب درسی نمره بیشتری می گرفتند.

این کتاب فکر کنم مربوط به دهه 80 می باشد.

کتاب قدیمی مهارتهای ریاضی سال اول دبیرستان1380

اختصاصی

ارسال یک پاسخ