فارسی سوم دبستان 1369

فارسی سوم دبستان 1369 امروز براتون صفحاتی از  زیبای فارسی دهه 60/70 مربوط به سال 1369 رو قرار میدم

این کتاب به همت سازمان تالیف و برنامه ریزی کتب درسی اسکن شده و به زودی تمام کتاب رو با تمام جزئیات براتون قرار میدم هر صفحه از این کتاب کلی خاطره داره فقط کافیه با ارامش و سر حوصله  بهشون نگاه کنیم/حق نگهدارتون

کتاب فارسی سوم دبستان دهه60
فارسی سوم دبستان دهه60/70
کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

درس اول فارسی سوم دبستان 1369

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

درس تابستانی که گذشت

این درس ان زمان بیشتر بچه ها رو برای تابستان تنگ می کرد

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

تابستانی که گذشت

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70
کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

درس همه باهم

فکر می کنم اگر ما مردم ایران این درس را بهتر می آموختیم الان شاید وضعمان بهتر از این که هست می بود.

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70

فارسی سوم دبستان دهه60/70
کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70
کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

همیشه ما مردم موقع عمل مشکل داریم مثلا همه نالان هستیم چرا کسی صف و نوبت را رعایت نمی کند اما به خودمان می رسد دنبال آشنا و استثنا هستیم

کتاب های قدیمی خیلی از چیزهای خوب را به ما یاد دادند یا می خواستند یاد بدهند اما ما به هر دلیل یاد نگرفتیم

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70
کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70
کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

کتاب درسی دهه60

درس دهقان فداکار

درس ریزعلی را خاطرتان هست – فکر کنم سال قبل ریزعلی به رحمت خدا رفت و متاسفانه پیش از اینکه از میان ما برود هربار رسانه ها شایعه می کردند که او در گذشته است. راستی اسمش هم ریزعلی نبود

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

درس روباه و خروس

دوستان عزیزم این درس را خاطر مبارکتون هست؟

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70
کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

درس مرا بهتر بشناسید

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

درس داستان پرواز – 1

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

درس داستان پرواز – 2

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

میازار موری که دانه کش است

چه خوش گفت فردوسي ِ پاكزاد

كه رحمت بر آن تربت ِ پاك باد

ميازار موري كه دانه كش است

كه جان دارد و جان شيرين خوش است

مزن بر سر ِ ناتون دست ِ زور

كه روزي بيفتي به پايش چو مور

گرفتم زتو ناتوان تر بسي ست

تواناتر از تو هم آخر كسي ست

خدارا بر آن بنده بخشايش است

كه خلق از وجودش در آسايش است

(سعدي)

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

سرگذشت یک نامه

دوستان عزیزم این درس را به خاطر دارید که در مرد نامه و ارسال و دریافت آن از زبان خود نامه هست؟

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

درس تو را سپاس

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70
کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

درس درختکاری

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

درس نوجوانی از فلسطین

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

شعر مادر

کتاب فارسی سوم دبستاندهه60/70
فارسی سوم دبستان دهه60/70

سپاه ابرهه

فارسی سوم دبستان دهه60/70

کتاب فارسی چهارم دبستان دهه 60/70

25 / 100 امتیاز سئو

Leave A Reply

Your email address will not be published.