یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

حمام قدیمها

حمام قدیمها – شاید خیلی از شما بچه ها تجربه یکبار هم که شده حمام در تشت رو داشته باشید.

زمانی که شاید- شاید برخی از منازل در گذشته ها حمام نداشتند.

حمام داخل تشت
حمام داخل تشت

برخی از افراد به حمام نمره یا همان عمومی محل می رفتند و با هم در یک روز خاص حمام می کردند.

اما برخی هم که یا همان حمام عمومی را نداشتند یا مشکلی داشتند که نمی رفتند.

روی گاز یا علاءالدین یا هر وسیله ای دیگری آب رو گرم می کردند. و بعد از گرم شدن آب مخصوصا در فصل زمستان.

یک قسمت از فرش وسط خانه یا اتاق را جمع می کردند که خیس نشود.

بعد تشت آب را آنجا قرار می دادند نایلونی چیزی هم زیر تشت قرار می دادند که کف زمین خیس نشود.

آب گرم را روی همان علاءالدین کنار خودشان قرار می دادند یا داخل یک قابلمه ای دیگی – چیزی کنار خودشان قرار می دادند.

و یک قابلمه یا سطل آب سرد هم برای متعادل کردن آب داغ در کنار خودشان قرار می دادند.

می رفتند وسط تشت. می نشستند و حمام می کردند و با یک تشت یا کاسه کوچک آب روی تن و بدن خودشان می ریختند.

و این نوع از حمام دردسر زیادی داشته. آخر سر هم باید یک نفر آب یا گنداب داخل تشت رو خارج می کرده.

ارسال یک پاسخ