غذا خوری قدیمی

0

زیر استکان های قدیمی

مجموعه شخصی داریوش علوی از اندیمشک

زیر استکان های قدیمی
زیر استکان های قدیمی

دیس قدیمی

دیس قدیمی
دیس قدیمی

دیس قدیمی برنج خوری

مجموعه شخصی  داریوش علوی

دیس قدیمی
دیس قدیمی

بشقاب های قدیمی

مجموعه از بشقاب های قدیمی

بشقاب های قدیمی
دو بشقاب قدیمی
بشقاب قدیمی
بشقاب قدیمی

بشقاب قدیمی

بشقاب قدیمی
بشقاب قدیمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.