مرور رده

فیلم های ساخته شده در سال 1311

فیلم حاجی آقا آکتور سینما

نام فیلمحاجی آقا آکتور سینماکارگرداناوانس اوگانیانسسال ساخت1311بازیگرانحبیب‌الله خان مرادآسیا قسطانیانزما اوگانیانسعباس‌خان طاهبازعباسقلی‌خان عدالت‌پورمدت زمان100دقیقه(فیلم صامت
ادامه مطلب ...