مرور رده

فیلم های ساخته شده در سال 1330

فیلم کمرشکن

نام فیلمکمرشکنکارگردانابراهیم مرادینویسندهابراهیم مرادیبازیگراناحمد امامیرضا میرفتاحاختر پرتویاصغر سیمیاریزرین خامهمرتضی اسماعیلیاحمد مرادیاقبال پارسیحسین مظفریعلی بخاریانعبدالله
ادامه مطلب ...

فیلم شکار خانگی

نام فیلمشکارخانگیکارگردانعلی دریا بیگینویسندهمحمدحسین میمندی‌نژادبازیگراناصغر تفکریروح بخشعصمت صفویایران دفتریصادق بهرامیعباس تفکریناصر ملک‌مطیعیسال ساخت1330مدت زمان90
ادامه مطلب ...

فیلم دستکش سفید

فیلمهای قدیمی سینمایی سال1330هجری شمسی نام فیلمدستکش سفیدکارگردانپرویز خطیبینویسندهپرویز خطیبیبازیگرانناهید سرفرازاصغر تفکریسیمینحمید قنبریعبدالله محمدیرقیه چهره آزادسال
ادامه مطلب ...

فیلم خواب های طلایی

فیلمهای قدیمی سینمایی سال1330هجری شمسی نام فیلمخوابهای طلاییکارگردانمعزدیوان فکرینویسندهمعزدیوان فکریبازیگرانمجید محسنیشهلا ریاحیمعزدیوان فکریایران دفتریاصغر رسول‌زادهسال
ادامه مطلب ...

فیلم سینمایی پریچهر

فیلمهای قدیمی سینمایی سال1330هجری شمسی نام فیلمپریچهرکارگردانفضل‌الله بایگاننویسندهفضل‌الله بایگانبازیگرانفخری پازوکیعلی تابشفضل‌الله بایگانرقیه چهره آزادروح‌الله
ادامه مطلب ...