مرور رده

فیلم های ساخته شده در سال 1332

فیلم گناهکار

نام فیلمگناهکارکارگردانمهدی گرامینویسندهمهدی گرامیسال ساخت1332بازیگرانشهلا ریاحیضیاء الابصاریعلی تابششهیناحمد قدکچیانمهری عقیلیمدت زمان
ادامه مطلب ...

فیلم میهن پرست

نام فیلممیهن پرستکارگردانغلامحسین نقشینهنویسندهمحمد درمبخشسال ساخت1332بازیگرانحمیده خیرآبادیعلی تابشمهرانگیز وحدتتقی ظهوریغلامحسین نقشینهمدت زمان90
ادامه مطلب ...

فیلم بازگشت

نام فیلمبازگشتکارگردانساموئل خاچیکیاننویسندهساموئل خاچیکیانسال ساخت1332بازیگرانآراماییس وارطان یوسفیانسهایدهمهری عقیلیعزت‌الله وثوقشهیناکبر خواجویرحیم روشنیانمسعود پورزنجانیمدت
ادامه مطلب ...

فیلم افسونگر

نام فیلمافسونگرکارگرداناسماعیل کوشاننویسندهسیامک یاسمیسال ساخت1332بازیگراندلکشناصر ملک‌مطیعیژاله علوعبدالله بقاییعزت‌الله وثوقعزت حسنعلیقدرت‌الله احسانیعلی‌اصغر برنجیحسن
ادامه مطلب ...