مرور رده

فیلم های ساخته شده در سال 1334

فیلم غروب عشق

نام فبلمغروب عشقکارگردانگرجی عبادیانویسندهگرجی عبادیابازیگرانفروغ سهامیمحسن مهدویسوسنحسین امیرفضلیپرخیدهسال ساخت1334مدت زمان-دقیقه90
ادامه مطلب ...

فیلم راهزن

نام فبلمراهزنکارگردانسیامک یاسمینویسندهسیامک یاسمیبازیگرانمحمدعلی زرندیآرینعلی زندیشهره آغداشلوسیامک یاسمیسال ساخت1334مدت زمان-دقیقه90
ادامه مطلب ...

فیلم دماغ سوخته ها

نام فبلمدماغ سوخته هاکارگردانمهدی بشارتیاننویسندهمهدی بشارتیانبازیگرانفریال میرمطهریثریا روحیجواد تقدسیخرمیهوشنگ مرادیسال ساخت1334مدت زمان-دقیقه90
ادامه مطلب ...