مرور رده

فیلم های ساخته شده در سال 1376

یورش فیلم سینمایی

یورش , وقتی حمله موشکی عراق به شهرهای ایران آغاز می شود، محمود کاوه به همراه جمعی از رزمندگانداوطلب برای نابودی سکوهای موشکی عراق، به عمق خاك دشمن نفوذ میکنند در حالی که با
ادامه مطلب ...