مرور رده

تبلیغ تلویزیونی

پیام بازرگانی قدیمی

پیام بازرگانی قدیمی
پیام های بازرگانی قدیمی گاهی شیرین گاهی هم گوشت تلخ بودند. شاید الان هم که سال ها از عمر ما گذشته شنیدن و دیدن برخی از این تبلیغات برای ما تداعی کننده
ادامه مطلب ...