یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور رده

کارتون قدیمی دهه60/70 و پیش از انقلاب

در این دسته بندی از سایت بچه های دیروز قرار می گیرد.
کارتون های ایرانی و خارجی در این دسته بندی جدا هستند و کارتون های پیش از انقلاب سال 1357 هم به همین شکل
بسیاری از ما بچه های دیروز و پریروز با این کارتون ها بزرگ شده ایم
زمانی که دسترسی به همه چیز محدود هم از نظر زمانی هم از نظر تعداد – کارتون قدیمی دهه60/70 و پیش از انقلاب بودند که روزگار قشنگی برای ما ساختند.
شاید این کارتون ها دریچه ای بودند به دنیای جدید.
شاید بسیاری از کارتون های هم بچه های دیروز هم بچه های پریروز با زندگی بسیاری از ما فرق داشت.
بسیاری از امکانات و چیزها را داشتند که ما تا به آن روز حتی آنها را نده و شاید نداشته بودیم

بچه های کوه تاراک