یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور رده

سریال و مجموعه های تلویزیونی قدیمی دهه60

سریال و مجموعه های تلویزیونی قدیمی دهه60 در این دسته بندی از وبسایت بچه های دیروز قرار می گیرد

بازرس ویژهفیلم بازرس ویژه مربوط به کارگران معدنی است که بخاطر بی عدالتی مسئولین معدن شکایت می کنند . شکایت به بازرسی فرستاده می شود . نه تنها کاری نمی کنند بلکه دو کارگر را مضروب می کننو ادامه داستانکارگردان:منصور تهرانی تهیه کننده: محمدرضا محمدیاری …
ادامه مطلب ...