مرور رده

سریال و مجموعه های تلویزیونی سال 1365

سریال و مجموعه های تلویزیونی سال 1365

آرزو (فیلم)

آرزو

آرزو مربوط به داستان امید پسری است که میخواهد به کلاس اول دبستان برود برای این روز روز شماری می کند اما در همان روز مریض می شود و نمیتواند به مدرسه برود مادرش

ادامه مطلب ...