مرور رده

سریال و مجموعه های تلویزیونی سال 1367

سریال و مجموعه های تلویزیونی سال 1367

سریال در جستجوی قهرمان

در جستجوی قهرمان

دانشجویی به نام وحید در پی یافتن موضوعی برای فیلمنامه خود می باشد. فیلمنامه ای جنگی می نویسد اما همسرش داستان و فیلمنامه او را غیر واقعی و شبیه جنگهای خارجی مثل

ادامه مطلب ...

سریال گالش های مادربزرگ

گالش های مادربزرگ

شخصی بنام جواد که دزد به خانه اش می زند ببه همراه باجناقش به سمساری می رود تا اجناس دسته دوم خرداری کند و آن را جایگزین اجناس سرقت شده منزل کند.اما متوجه می

ادامه مطلب ...