مرور رده

سریال و مجموعه های تلویزیونی سال 1374

سریال و مجموعه های تلویزیونی سال 1374

بر سر دوراهی

بر سر دوراهی فیلمی به کارگردانی مجید بهشتی و محصول سال 1374 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد. گونهمجموعه تلویزیونینویسندهمیرصالح سیدحمزهحسین عمرانیکارگردانمجید
ادامه مطلب ...