یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تهران قدیم

تهران قدیم

تصویری قدیمی از تهران در دهه چهل در  سال ۱۳۴۶ خورشیدی و نبش خیابان استانبول و لاله زار

تهران قدیم خیابان استانبول و لاله زار
تهران قدیم خیابان استانبول و لاله زار

خیابان های تهران قدیم در سال ۱۳۵۶ خورشیدی

خیابان های تهران قدیم
خیابان های تهران قدیم

تصویری از تهران قدیم در دهه پنجاه خورشیدی و صندوق های پست و صندوق های پست شهری , شهرستان  و خارجه


تصویری از تعمیرگاه قدیمی پیکان در تهران قدیم بسال ۱۳۵۱ خورشیدی

تعمیرگاه قدیمی پیکان در تهران قدیم
تعمیرگاه قدیمی پیکان در تهران قدیم

تهران قدیم بسال ۱۳۴۹ و اتوبوس های دو طبقه


تهران قدیم در دهه چهل شمسی و میدان انقلاب

تهران قدیم میدان انقلاب
تهران قدیم میدان انقلاب

تصویری از دهه چهل تهران و نمایی از خیابان فردوسی تهران قبل از انقلاب


تهران قدیم در دهه ۳۰ خورشیدی

تهران قدیم
تهران قدیم

تصویری قدیمی  از خیابان  استانبول تهران  در سال ۱۳۱۲ خورشیدی


تصویری از تهران قدیم قبل از انقلاب  و محله امانیه بهمراه تصویری از هتل هیلتون

تهران قدیم هتل هیلتون
تهران قدیم هتل هیلتون

تصویری از ‘پارک شهر’ در تهران قدیم حدود سال ۱۳۴۴ خورشیدی


ارسال یک پاسخ