مرور رده

کتاب های درسی قدیمی

کتاب های درسی قدیمی و نوستالژیک مخصوصا در دهه معروف 60 که تا حدودی هم تا دهه 70 ادامه داشتند . قطعا یکی از خاطره انگیز ترین کتاب ها خواهند بود.

که یادآوری آنها خالی از لطف نیست و بسیاری از بچه های دیروز خواهان داشتن آن کتاب ها هستند.

همچنین در این دسته بندی کتاب های مختلف در دهه های قبل از انقلاب از منابع مختلف تهیه و عکس یا لینک دانلود در اختیار شما عزیزانم قرار خواهد گرفت.

و ممکن است که کتاب هایی خارج از کتاب های درسی هم بصورت محدود در این قسمت قرار بگیرد همراه با مجلات قدیمی در چهارچوب قوانین ایران

در این دسته بندی موارد زیر قرار خواهد گرفت:

کتاب های درسی دهه 60/70 بصورت محدود
کتاب های دهه 50 دهه 40 و سی بصورت محدود
مجلات
کتاب های داستان pdf
عکس جلد کتاب ها

محدود: به این خاطر است که کتاب های زیادی در دسترس عموم قرار ندارند

کتاب ریاضی اول دبستان دهه60

عکس فارسی اول دبستان دهه60/70 فارسی دوم دبستان دهه60/70فارسی پنجم دبستان دهه60/70ریاضی اول ابتدائی دهه60فارسی اول ابتدایی1318کلیک کنیدکلیک کنیدکلیک کنیدهمین صفحهکلیک کنیدکتاب