یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

شوینده های قدیمی

در این صفحه شوینده های قدیمی نمایش داده می شود.

پودر لباسشویی برف قدیمی

مجموعه شخصی داریوش علوی از اندیمشک

پودر لباسشویی قدیمی برف

پودر لباسشویی قدیمی
پودر لباسشویی برف

پودر لباسشویی تک قدیمی

مجموعه شخصی داریوش علوی از اندیمشک

پودر لباسشویی رخت
پودر لباسشویی تک
ارسال یک پاسخ