یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

کتاب زبان فارسی 5قدیمی1378

کتاب درسی فارسی(5) رشته علوم انسانی سال1378-کتابهای درسی قدیمی

جلد کتاب فارسی 5 دهه70

جلد کتاب زبان فارسی 5, این کتاب در سال 1378 منتشر شده است.

کتاب درسی فارسی(5) رشته علوم انسانی سال1378-کتابهای درسی قدیمی
کتاب زبان فارسی 5قدیمی1378

پشت جلد کتاب فارسی 5 دهه 70

پشت جلد کتاب فارسی 5 که در سال 1378 تدریس می شد

کتاب درسی فارسی(5) رشته علوم انسانی سال1378-کتابهای درسی قدیمی
کتاب زبان فارسی 5قدیمی1378

دوستان محترم توجه داشته باشید که این کتاب را ندارم 

مجموعه ای از کتاب های فارسی دهه 70 و مخصوصا سال 1378 را قبلا داشتم. متاسفانه از بین رفتند و این عکس ها مربوط به زمانی است که این کتاب ها را در دسترس داشتم

ارسال یک پاسخ