یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

کتاب فارسی سال دوم دبستان (۱۳۳۹)

رده:کتابهای درسی قدیم


صفحاتی از کتاب فارسی دوم دبستان مورد استفاده دانش آموزان در سال ۱۳۳۹

درس حیوانات را نباید آزار کرد.

کتاب فارسی سال دوم دبستان (۱۳۳۹)- بچه های دیروز- بچه های پریروز

درس آرد

درس آرد مربوط به سال 1331 و کتاب فارسی دوم دبستان 1339

 


کتاب فارسی سال دوم دبستان (۱۳۳۹)- بچه های دیروز- بچه های پریروز
کتاب فارسی سال دوم دبستان (۱۳۳۹)

درس عزیز کودکان و درس خنده آور

درس عزیز کودکان و درس خنده آور این درس مربوط به کتاب فارسی دوم دبستان در سال 1339 می باشد

کتاب فارسی سال دوم دبستان (۱۳۳۹)- بچه های دیروز- بچه های پریروز
کتاب فارسی سال دوم دبستان (۱۳۳۹)

درس سرود ایران

سرود ای ایران کتاب فارسی دوم دبستان سال 1339

ما گل های خندانیم
فرزندان ایرانیم
خاک ایران زمین را
بهتر از جان می دانیم
ما باید دانا باشیم
هشیار و بینا باشیم
از بهر حفظ ایران
باید توانا باشیم
آباد باش ای ایران
آزاد باش ای ایران
از ما فرزندان خود
دلشاد باش ای ایران
کتاب فارسی سال دوم دبستان (۱۳۳۹)- بچه های دیروز- بچه های پریروز
کتاب فارسی سال دوم دبستان (۱۳۳۹)

درس نخستین روز درس

درس نخستین روز درس کتاب فارسی دوم دبستان دهه سی در سال 1339

کتاب فارسی سال دوم دبستان (۱۳۳۹)- بچه های دیروز- بچه های پریروز
کتاب فارسی سال دوم دبستان (۱۳۳۹)

#کتاب_فارسی_قدیمی #کتاب_فارسی_دهه_سی #کتاب_درسی_قدیمی #کتاب_دوم_دبستان_قدیمی #کتاب_قبل_از_انقلاب

ارسال یک پاسخ