یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

ساعت قدیمی

در این صفحه تصاویری از ساعت های قدیمی قرار می گیرد.

مجموعه شخصی داریوش علوی از اندیمشک

ساعت سیتیزن قدیمی
ساعت سیتیزن قدیمی

ساعت رومیزی قدیمی 

ساعت های قدیمی رومیزی این عکس ها از مجموعه شخصی آقای  داریوش علوی از اندیمشک است.

ساعت قدیمی رومیزی
ساعت رو میزی قدیمی
ساعت های قدیمی
ساعت قدیمی رومیزی
ساعت رومیزی قدیمی
ساعت رو میزی قدیمی
ساعت رومیزی قدیمی
ساعت رومیزی قدیمی
ارسال یک پاسخ