پدر سالار نمونه دوبله

پدرسالار نمونه دوبله پدر سالار نمونه دوبله نمونه دوبله سریال پدرسالار با صدای زنده یاد احمد رسول زاده به جای زنده یاد محمدعلی کشاورز و زنده یاد مهدی آرین نژاد به جای زنده

لوک خوش شانس دوبله

کارتون لوک خوش شانس دوبله با صدای منوچهر والی زاده - زهر آقارضا - زنده یاد محمد عبادی - زنده یاد حسین عرفانی به ترتیب به جای شخصیت های لوک خوش شانس- پیرزن- بوشوگ و جالی