رضا معینی

0

رضا معینی

زنده یاد رضا معینی یکی از مجریان قدیمی بودند نام ها و نشانه از برنامه های ایشان بود.

مجری قدیمی  رضا معینی

رضا معینی

زنده یاد رضا معینی
نام ها و نشانه ها  محصول سال 1367 و اجرای  زنده یاد رضا معینی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.