یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

سلسله صفویان

سلسله صفویان
سلسله صفویان

در زمان به قدرت رسیدن سلسله صفویان اوضاع ایران در هرج و مرج و نابسامانی پیش می رفت.

در گوشه و کنار ایران حکومت های مختلفی وجود داشتند که با هم به جنگ می پرداختند. به عنوان مثال حکومت آق قویونلوها

از طرفی دیگر کشور های اروپایی که تا قبل از این راه استعمار را نمی دانستند یاد گرفته بودند که کشورهای دیگر را به زیر سلطه خود در آورند و استعمار کنند.

پرتغالی ها از این وضع نابسامان به بهترین شکل ممکن استفاده کردند و مناطقی از جنوب کشورمان را به اشغال خود در آوردند.

صفویان 221 سال بر ایران حکومت کردند.(از سال 880 تا 1101 خورشیدی).

بعد از پایان سلسله ساسانیان به دست اعراب دیگر هیچ حکومت قوی ایرانی به حکومت نرسیده بود. که صفویان به قدرت رسیدند.

شاه اسماعیل اول

در سال 907 هجری قمری شاه اسماعیل صفوی با غلبه بر آق قویونلو ها و تصرف شهر تبریز رسما حکومت صفویان را در سال 880 خورشیدی بنا نهاد. و 23 سال حکومت کرد.

روش پادشاهی او قدرت مرکزی یعنی قدرت کامل در دست پادشاه بود.

او از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی بود که قبلا راه صوفی گری را پیشه کرده بود. که قزلباش ها که از طایفه ای ترک بودند بیشترین مریدان وی بودند.

شاه اسماعیل پس از تاجگذاری – مذهب شیعه را به رسمیت شناخت و دین مذهبی کشور کرد.

پس از این کار حکومت های مزاحم محلی را از میان برداشت.

تشکیل حکومت صفویان و خروج از بحران و هرج و مرج چیزی نبود که حکومت های ازبکان و عثمانی از آن راضی باشند.

صفویان ابتدای کار به تجاوز ازبکان در شمال شرق پاسخ دادند و آنرا دفع کردند سپس به سراغ عثمانی ها رفتند. و با آنها به مقابله پرداختند.

عثمانی ها که میخواستند این حکومت را از بین ببرند با سپاه صفویان وارد جنگ شدند.

جنگ در محلی به نام چالدران اتفاق افتاد در این جنگ که با رشادت سربازان و سپاهیان ایرانی همراه بود اما بخاطر نداشتند تجهیزات نظامی از جمله توپ و ارزیابی نامناسب فرماندهان جنگ باعث شد تا ایران شکست خورده این جنگ باشد.

شاه تهماسب اول

شاه تهماسب بعد از شاه اسماعیل به قدرت رسید . و 54 سال حکومت کرد

در ابتدای فرمانروایی او به علت جنگ و نزاع بین فرماندهان نظامی اوضاع بحرانی شد. عثمانی ها و ازبکان هم به مرز های ایران حمله کردند که اوضاع را از پیش بدتر کرد.

اما در ادامه شاه تهماسب اوضاع داخلی را سامان بخشید ازبکان متجاوز را شکست داد. و دولث عثمانی را وارد کرد تا صلح کنند.

  • شاه اسماعیل خدابنده 10سال حکومت کرد

شاه عباس اول

بعد از آنکه شاه تهماسب در گذشت باز هم نزاع و درگیری بین فرماندهان نظامی بالا گرفت که باعث شد همسایگان ایران مجددا به آن هجوم آورند.

شاه عباس به حکومت رسید و این اوضاع نابسامان را سامان بخشید. و 42 سال حکومت کرد. سپس متوجه دشمنان خارجی ایران شد.

به سراغ ازبکان رفت و آنها را شکست داد به صورتی که تا اواخر حکومت صفویان جرات تجاوز نیافتند.

اما این بار نوبت به دولت عثمانی رسید به آنها حمله کرد طی چند جنگ مناطقی از ایران که توسط عثمانی ها اشغال شده بود را آزاد ساخت.

بعد متوجه بغداد شد آنجا را هم به تصرف خود در آورد. الان نوبت به کشوری استعمارگر و اروپایی در جنوب ایران رسید . بعد از به اشغال جزیره بحرین و بندرعباس پایان داد. و با کمک کشت های انگلیستان پرتغالی ها را از جزیره هرمز بیرون راند.

اما خوب همکاری نظامی انگلیسی ها با حکومت ایران هم بی علت نبود و دو دلیل عمده به همراه داشت .

یکی رقابت سیاسی و تجاری بین انگلیس و پرتغال و تمایل انگلستان برای گرفتن امتیاز تجاری از ایران بود.

این زمان اوج قدرت صفویان به شمار می رود.و اوج شکوفایی سیاسی و اقتصادی در ایران شکل گرفت و روابط با اروپا گسترش یافت.

سقوط سلسله صفویان

بعد از مرگ شاه عباس اول عصر طلایی پیشرفت در ایران نیز به پایان رسید. چهار پادشاهی که بعد از او به سلطنت رسیدند کفایت مملکتی به نام ایران را نداشتند که بتوانند آنرا اداره کنند.

و باز هم اختلاف و درگیری بین فرماندهان نظامی ایران بالا گرفت. که سبب دخالت افراد حاضر در حرمسرا در کشورداری حاکمین شد.

تولید داخلی کاهش یافت صادرات هم به دنبال آن کمتر از گذشته شد و واردات روز به روز بیشتر می شد. و در یک کلام هرج و مرج مملکت را بر گرفت.

  • شاه صفی 14 سال حکومت کرد
  • شاه عباس دوم 25 سال حکومت کرد.
  • شاه سلیمان 28 سال حکومت کرد

شاه سلطان حسین

آخرین شاه و ضعیف ترین حاکم سلسله صفویان بود که بی کفایتی در زمان او به بالاترین حد رسید.

در سال 1101 شمسی گروهی از افغانیان به رهبری شخصی بنام محمود افغان در قندهار دست به شورش زدند حاکم این شهر را به قتل رساندند و عازم اصفهان شدند . شهر را محاصره کردند.

شاه سلطان حسین هم تاج و تخت را تسلیم محمود افغان کرد.

ارسال یک پاسخ