یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

کارتون شهر آجیلی

رده:کارتونهای خاطره انگیز


شهر آجیلی

شهر اجیلی عنوان یکی از کارتونهای قدیمی و جالب گروه کودک شبکه اول در دهه70است

که مربوط به شهر ی میشود که  شخصیتهای ان میوه ها سبزیجات و صیفی جات و
… هستن و چندین شخصیت منفی که هربار در دسرهایی را  درست می کنند و
ماجراهای قشنگی در این شهر اجیلی درست می کنند

کارتون شهر اجیلی
کارتون شهر آجیلی

قسمت اول شهر آجیلی

قسمت دوم شهر آجیلی

قسمت سوم شهر آجیلی

قسمت چهارم شهر آجیلی

قسمت پنجم شهرآجیلی

ارسال یک پاسخ