یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

مجموعه تلوزیونی شهر الفبا

مجموعه تلوزیونی شهر الفبا
مجموعه تلوزیونی شهر الفبا

مجموعه تلوزیونی شهر الفبا


کارگردان: محمد ضیایی
نمایشگران : مریم اقبالی، علی پاکدست، جواد جریان قلم، ماندانا کریمی و شادی پورمهدی

شهرک الفبا - فاطمه سلطان حسینی طراح لباس
مجموعه تلوزیونی شهر الفبا
ارسال یک پاسخ