یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

شاپور اول

نقش رستم و پیروزی شاپور اول بر والریان رومی
نقش رستم و پیروزی شاپور اول بر والریان رومی

شاپور اول که در کتیبه های به جای مانده از دوره ساسانی شاه پوهر خطاب شده است یکی از بزرگترین پادشاهان امپراتوری ساسانی بود که سی سال حکومت کرد.

شاپور اول دومین پادشاه دوم امپراتوری ایران بود . تاریخ حکومت او به طور معمول به عنوان 241-272 داده شده است.

اما اما قبلا (همراه با پدرش، اردشیر I ) پیش از مرگ پدرش در سال 241 سلطنت کند.

شاپور بر موفقیت های پدرش پایبند بود و نقش پر رنگی در این امر داشت. و در جنگ با پارتیان و انقراض حکومت اشکانیان در کنار پدر حضور داشت.

پادشاه قبلی
پادشاه
پادشاه بعدی
اردشیر بابکانشاپور اول
241-272 میلادی
هرمز اول

قلمرو حاکمیتی ساسانیان را گسترش داد. همچنین در جنگ با همسایه غربی خود یعنی روم شکست های فراوانی را به آنها تحمیل کرد.

شاپور که فرزند اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان بود – برخلاف پدر تعصب زیادی روی آئین زرتشتی نداشت.

بر همین اساس او اجازه داد که پیامبر معروف ایرانی به نام مانی , آیین خود را در کمال آزادی تبلیغ کند و مانی هم به پاس این کار کتاب خود را شاپورگان نامگذاری کرد و به خط پهلوی نوشت.

شاپور اول ساسانیان
شاپور اول

البته این آزادی از طرف روحانیون زرتشتی در ادامه گرفته شد.

شاپور خیال تصرف مناطق حکومت های قبل در غرب آسیا و دریای مدیترانه را در سر داشت. و شهرهای نصیبین و انطاکیه را به راحتی به حکومت خود الحاق کرد.

هاترا – حران یا الحضر نام شهری بود که تصرف آن برای شاپور دردسر فراوانی داشت.

در کتاب ایران باستان حسین پیرنیا در مورد تصرف این شهر چنین آمده است که:

دختر حاکم شهر حران به شاپور فرمانروای ساسانیان پیغام می دهد که حاضر است در مقابل اینکه او را به زنی خود قبول کند . دروازه های شهر را بگشاید و به او کمک کند.

شاپور هم این پیشنهاد را قبول می کند . اما وقتی به داخل شهر وارد می شود. دختر را به جلاد ها سپردند و با دیدن این همه ناز و نعمت که دختر در آن بزرگ شده بود ولی به پدر خیانت کرده بود حکم قتل او را داد.

امپراتور روم که از پیشرفت ساسانیانم می ترسید خود در راس سپاه خود به مبارزه علیه حکومت و سربازان شاپور رفت.

در ابتدای جنگ این رومی ها بودند که پیروز جنگ بودند.

ولی در شمال شهر تیسفون در نبردی سخت این رومی ها بودند که از بین رفتند و امپراتوری گودریان منقرض شد و امپراتور جدید ضمن بخشیدن بین النهرین و ارمنستان غرامت و باج فراوانی به حکومت ایران داد.

این وضع تا زمانی ادامه پیدا کرد که حاکم ارمنستان به نام تیرداد به روم پناهنده شد و مجددا جنگی بین روم و ایران سر گرفت.

در سال 255 میلادی شاپور به طرف رود فرات رفت و در نزدیکی شهری در راه حلب حدود 60 هزار سپاهی روم را از بین برد. و تا سوریه خود را رساند.در صورتی که شهر ها در مقابل او مقاومت می کردند ویران می شدند.

شهر مهم و استراتژیک آنتیوک اورونتس را که متعلق به رومی ها به به تصرف خود در آورد.

پسر شاپور هرمز به به سمت شمال برای تصرف شهر کاپادوسیا فرستاده شد. ولی بشدت شکست خوردند.

پیوست و ضمیه کردن شهرهای روم باستان به ایران و پیروزی های پی در پی او همچنان ادامه داشت. و شرح این پیروزی های مهم در نقش رستم به سه زبان یونانی و اشکانی و ساسانی یا همان ایرانی میانی به ثبت رسید.

ارسال یک پاسخ