بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

باغ ستاره (طنز)

0

مجموعه طنز باغ ستاره محصول دهه هفتاد شبکه یک سیما می باشد.

مجموعه طنز باغ ستاره
باغ ستاره (سریال)
مجموعه باغ ستاره
ارسال یک پاسخ